บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัครงาน 9 บริษัท 73 อัตรา อัพเดต 21 กุมภาพันธ์ 2564

บุญรอดบริวเวอรี่และบริษัทในเครือ รับสมัครงานหลายอัตรา อัพเดต 22 ก.พ.64 บางตำแหน่งใช้วุฒิ ปวส – ป.ตรีทุกสาขา รับสมัครออนไลน์

บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 19 อัตรา

Financial Transaction Officer (ทวีวัฒนา) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
Financial Transaction Officer 2 อัตรา
International Financial Operation Officer 1 อัตรา
Web/Mobile Developer 1 จำนวน 1 อัตรา
วิศวกรเครื่องกล-งานระบบ 1 อัตรา
วิศวกรการบรรจุ 1 อัตรา
นักบริหารงาน strategic communication 2 อัตรา
Technology Developer 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา
ผู้จัดการระบบคุณภาพ 1 อัตรา
Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา
วิศวกรเครื่องกล-ต้นกำลัง 1 อัตรา
Telesales 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
Software Developer 1 อัตรา
Business Application support (SAP MM) 1 อัตรา

บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 22 อัตรา

Data Analysis & Reporting Officer 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน On – Premise (QC Supervisor) 1 อัตรา
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์โซดาและสินค้าจัดจำหน่าย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 5 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
Inventory Supervisor 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alcohol 1 อัตรา
PG Recruiter 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
Operation Support 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
Operation Management 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store officer) 1 อัตรา
ผู้จัดการแผนพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store manager) 1 อัตรา
พนักงานขายเงินสดสาขา นครสวรรค์ (Cash Van Sales) 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 3 อัตรา
Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา
Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด 1 อัตรา

Product Development Officer 1 อัตรา

วังน้อยเบเวอเรช จำกัด 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม) 1 อัตรา

สิงห์ เบเวอเรช จำกัด 3 อัตรา

วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด 3 อัตรา

Key Account Manager – Modern Trade 1 อัตรา
Graphic Designer 1 อัตรา
Brand Manager 1 อัตรา

 มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด 4 อัตรา

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา
วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา
พนักงานคุมเครื่อง 2 อัตรา

ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด 1 อัตรา

วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา

บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด 12 อัตรา

Traditional Trade Service Supervisor – Presale & Special Channel 2 อัตรา
Traditional Trade Service Manager 2 อัตรา
Supply Chain Analyst & Business Intelligence 1 อัตรา
Finance Administrative Officer 1 อัตรา
Supply Planning Manager 1 อัตรา
Central Support 1 อัตรา
Loose Equipment Operation Manager 1 อัตรา
Demand Planner 1 อัตรา
Supply Chain Development Manager 1 อัตรา
Data Science and MIS report Manager 1 อัตรา

ขั้นตอนการสมัครงาน (ออนไลน์)

ลงทะเบียน คลิ๊ก
เข้าสู่ระบบ คลิ๊ก
เมื่อเข้าสู่ระบบ เลือกตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร ทางด้านล่างของเวปไซต์

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/