กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุข้าราชการ
***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ

1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
ปวส. สาขา วิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
ปวส.ทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ

5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
ปวส.สาขา วิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

6 ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ป.ตรีวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
มี ใบ กว.

7 ตำแหน่ง นักการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

8 ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์

9 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ป.ตรี สาขา ทางคอมพิวเตอร์

สมัครได้ทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!