ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 คุณวุฒิ รวม 40 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 คุณวุฒิ รวม 40 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ที่เวปไซต์ http://job.thailandpost.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564