โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไปรษณีย์แบบ EMS โดยส่งถึง งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ระหว่างวันที่ 2-10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ศึกษาระเบียบการรับสมัครและหลักฐานที่ใช้ประกอบได้ตามลิงค์ประกาศด้านล่าง
ลิงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

http://nktcph.go.th/2010-05-28…/342-2019-12-27-08-17-13.html
-ลิงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
http://nktcph.go.th/2010-05-28…/343-2019-12-27-08-21-30.html

ดูงานเพิ่มราชการเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานราชการพิษณุโลก