โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างฯ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
พนักงานช่วยการพยาบาลด้านการนวดไทย 1 อัตรา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย 4 อัตรา

หมดเขตรับสมัคร 9 เมษายน 2564

งานล่าสุด:

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงาน 4 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลพุทธชินราขพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยทันตแพทย์
โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัคร ลูกจ้างรายคาบ 5 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างรายคาบ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา
Please follow and like us: