โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างฯ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
พนักงานช่วยการพยาบาลด้านการนวดไทย 1 อัตรา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย 4 อัตรา

หมดเขตรับสมัคร 9 เมษายน 2564