โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานพิมพ์ 3 อัตรา (ม.6 – ปวช.)

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา) / เงินเดือน 8300
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 2 อัตรา (ม.6) / เงินเดือน 7590 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม