รับสมัครฝ่ายผลิตทำงานบริษัทโตโยต้า (สมัครออนไลน์)

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก

สวัสดิการ

  1. ค่าจ้าง 331 บาท/วัน
  2. ค่าอาหาร กลางวัน 73 บาท/วัน
  3. ค่าอาหารโอที 73 บาท/วัน
  4. ค่ากะ 150 บาท/วัน
  5. โบนัสปีละ2ครั้ง(กลางปี ปลายปี)
  6. ปรับค่าจ้างประจำปี
  7. ประกันชีวิตกลุ่ม
  8. มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ
  9. มีรถรับ – ส่ง หลายสาย
  10. สวัสดิการอื่น ๆ

สมัครออนไลน์

error: Content is protected !!