อบต.สมอแข พิษณุโลก รับสมัครงาน พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง (ไม่จำกัดวุฒิ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครรับสมัครพนักงานจ้าง ค่าตอบแทน 10,000 บาท / เดือน

ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
ภารโรง 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
คนงาน 1 อัตรา (กองคลัง) (ไม่จำกัดวุฒิ)
คนงาน 1 อัตรา (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) (ไม่จำกัดวุฒิ)

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ บริเวณชั้น 2 อาคารหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 055 987100 – 103 ต่อ 224 ตั้งแต่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต ศรีภิรมย์ รับสมัครงาน หมดเขต 27 พ.ย.62