อบต.พรหมพิราม รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

ปวช / ปวท / ปวส. ทางบัญชี พานิชยการ เลขานุการ การตลาด ฯลฯ
เงินเดือน 9400 – 11500 บาท / เดือน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

ไม่จำกัดวุฒิ
เงินเดือน 10,000 บาท / เดือน
รับสมัครตั้งแต่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

มศ.3 / ม.3 / ม.6 / ปวช.ทุกสาขา
เงินเดือน 10,000 บาท / เดือน
รับสมัครตั้งแต่ 12 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม