การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบุคคลภายนอก บรรจุพนักงาน 20 ตำแหน่ง 130 อัตรา

รับสมัครออนไลน์ผ่านเวปไซต์ http://job.dnp.go.th/ ตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม