อบต.หนองแขม รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท
  • ปวช / ปวท /ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้
  • ค่าตอบแทน ปวช = 11,400 บาท / ปวท = 12,840 บาท / ปวส. = 13285 บาท

ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 50 บาท
  • ใช้วุฒิ ป.6
  • มีความสามารถทางช่างโยธาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ค่าตอบแทน 9,000 บาท + ค่าครองชีพ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่น ใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ใน วันและเวลาราชการ

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081 – 43838 ต่อ 25

รายละเอียดเพิ่มเติม