อบต.บึงพระ รับสมัคร พนักงานจ้าง 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563