อบต.บึงพระ รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยการสอบ และ มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท ทุกตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ ปวช / ปวท / ปวส ทางบัญชี เลขานุการเทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าตอบแทน 11,400 – 13,285 บาท / เดือน (ตามวุฒิ ปวช – ปวส.)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • มีความรู้ความสามารถ ได้รับใบอนุญาติขับขี่ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน

ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • มีความรู้และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต้่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอเมือง พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/pidlokjob/posts/