สสจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 5 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ใบสมัครพนักงานราชการ

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
Please follow and like us: