สสจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 5 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ใบสมัครพนักงานราชการ