สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง

ด้วย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราห์ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 15000 บาท / เดือน
  • ป.ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 9000 บาท / เดือน
  • ไม่ต่ำกว่า ม.6

ขอและยื่นใบสมัคร สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าสมัคร 055-981240-1

รายละเอียดเพิ่มเติม