ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18000 บาท

และ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18000 บาท

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ 055009556