รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 12 มกราคม 2563 ถึง 23 อัตรา


รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 12 มกราคม 2563 งานส่วนมากเป็นแบบลูกจ้างชั่วคราว แบบรรจุข้าราชการนั้น ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ ถ้ายังไงลองไปดูกันครับ ว่ามีงานราชการเหมาะกับเราหรือเปล่า ?

อบต.ท่างาม วัดโบสถ์
คนงานเครื่องสูบน้ำ 1 อัตรา
หมดเขต 22 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.ชัยนาม
คนงาน 1 อัตรา
หมดเขต 22 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)
ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา
หมดเขต 17 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก
นักจิตวิทยา 1 อัตรา
รับสมัคร 13 – 17 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครพนักงานประจำโครงการ (ไม่จำกัดวุฒิ)
พนักงานประจำห้องปฎิบัติการ 2 อัตรา
พนักงานฝ่ายผลิต 2 อัตรา
หมดเขต 28 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2
เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
รับสมัคร 13 – 17 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ ประจำหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
หมดเขต 20 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5 อัตรา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา
หมดเขต 15 ม.ค.63
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.ทับยายเชียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
คนงาน 1 อัตรา
รับสมัคร 3 – 13 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
หมดเขต 15 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร
พนักงานเข้าเล่ม 1 อัตรา
รับสมัคร 6 – 17 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจ รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ต่อๆไป อย่าลืม กด Like เพื่อติดตามที่เพจงานพิดโลกนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob