ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง (ป.ตรีทุกสาขา)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน โดยวิธีการสอบ และมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ 1 อัตรา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรืการแพทย์ทางการแก้ไข้ความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือ สาขาจิตวิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าตอบแทน 16500 บาท / เดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา

  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ค่าตอบแทน 16500 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้ังแต่ วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2563 เบอร์โทรศัพท์055 267093

รายละเอียดเพิ่มเติม
ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม