ขยายระยะเวลา รับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้าง 4 อัตรา

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล ถึง หมดเขต 30 กันยายน 2563 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง
1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา    
ค่าแรงวันละ 320 บาท
ประกาศรับขยายรับสมัครฯ 4-2563 นวก.พัสดุ-ผู้ปฏิบัติงาน-พนักงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครฯ 4-2563 นวก.พัสดุ-ผู้ปฏิบัติงาน-พนักงานทั่วไป
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf