กองบิน 46 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยกองบิน 46 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยการสอบคัดเลือก ตั้งแต่ 23 – 31 มกราคม 2563

กองบิน 46 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2563

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 13280 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิสมัครงาน ปวช.บัญชี
  • ค่าสมัครสอบ 20 บาท

สมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 46 โทรศัพท์ 055 301200 ต่อ 55210 – 2

รายละเอียดเพิ่มเติม