โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน คอมพิวเตอร์และงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

  • ค่าตอบแทน 13,470 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตร
  • อายุ 20 – 40 ปี

ขอและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 15.30 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม