โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

 • ค่าสมัครสอบ 100 บาท
 • ค่าตอบแทน 13300 บาท / เดือน
 • ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา

 • ค่าสมัครสอบ 50 บาท
 • ค่าตอบแทน 12240 บาท / เดือน
 • ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม
 • ชายหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

 • ค่าสมัครสอบ 30 บาท
 • ค่าตอบแทน 8300 บาท / เดือน
 • ปวช.ทุกสาขา
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 2 – 9 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานน่าสนใจ กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ 20 ตำแหน่ง 355 อัตรา (ส่วนกลาง)