ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา (ม.3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ค่าตอบแทน 9560 บาท / เดือน
ใช้วุฒิ ม.3 หมดเขตรับสมัคร 15 ม.ค.63

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ม.ราชภัฏรับสมัครงาน