มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน 16500 บาท / เดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
ป.ตรีทุกสาขา
ค่าตอบแทน 16500 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 สิงหาคม 2563 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 055 – 267093 โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม