ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ป.โท)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 อัตรา กรอบอัตราปริญญาโท

ค่าตอบแทน 29750 บาท / เดือน


ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตยเอง ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายละเอียดเพิ่มเติม