รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ 57 ตำแหน่ง 717 อัตรา (ส่วนกลาง)

รวมงานราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประจำสัปดาห์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รอบนี้ ถึง ตำแหน่ง 717 อัตรา ครับ ใครที่อยากสมัครสอบงานราชการ ลองดูรายละเอียดกันเลย
ปล.เกือบทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก. ปวช / ปวส / ป.ตรี ของ กพ.

สำนักงานกิจการยุติธรรม 4 ตำแหน่ง 10 อัตร

1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.oja.thaijobjob.com/ 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 1 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวช/ปวท/ปวส.)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/

กรมศิลปากร 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา

 1. ตําแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 2. ตําแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 3. ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 4. ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) จํานวน 2 ตําแหน่ง
 5. ตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 6. ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 7. ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 8. ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – นาง) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 9. ตําแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (จะเข้) (หญิง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 10. ตําแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (กีต้าร์) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 11. ตําแหน่งดุริยางคศิลปืนปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 12. ตําแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 13. ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ระดับปริญญาโท) จํานวน 1 ตําแหน่ง

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขต 27 กุมภาพันธ์ 2563

กรมศิลปากร 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา

 1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตําแหน่ง
 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ตําแหน่ง
 4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จํานวน 6 ตําแหน่ง
 5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 6. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขต 5 มีนาคม 2563

สำนักงานศาลยุฒิธรรม 209 อัตรา

1.เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ 209 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์ https://op.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา

 1. ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จํานวน 14 อัตรา
 2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 3. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 4. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
 5. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 6. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
 9. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
 10. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน 11 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เวปไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขต 5 มีนาคม 2563

กรมทรัพยากรน้ำ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา

 1. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา
 2. ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
 3. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
 4. ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา
 5. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
 6. ตําแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา
 7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 9. ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 10. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 11. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5 อัตรา

สมัครได้ทาง internet ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวปไซต์ https://dwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

กรมราชทัณฑ์ 90 อัตรา

1.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 90 อัตรา (ปวท/ปวส ทุกสาขา)
สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/

สำนักงบประมาณ 6 อัตรา

1.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://bb.job.thai.com

กรมการศาสนา 5 อัตรา

1. นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 5 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dra.thaijobjob.com/

กรมสรรพากร 6 ตำแหน่ง 266 อัตรา

1. นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 150 อัตรา (ป.ตรี)
2. นิติกรปฏิบัติการ 80 อัตรา (ป.ตรี)
3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 15 อัตรา (ป.ตรี)
4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 7 อัตรา (ป.ตรี)
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 อัตรา (ป.ตรี)
6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา (ป.ตรี)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/

กรมการจัดหางาน 40 อัตรา

1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา (ป.ตรี)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/

สามารถติดตามข่าวสอบบรรจุข้าราชการได้เรื่อยๆ ที่ เพจงานพิดโลก หรือกดถูกใจเพจได้เลยนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob/