รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 81 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดตประจำสัปดาห์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563

อบต.วังทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
หมดเขต 10 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
หมดเขต 5 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
รับสมัคร 11 – 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองพิษณุโลก
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา
หมดเขต 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน พิษณุโลก
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
หมดเขต 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนยางโกลนวิทยา
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
หมดเขต 2 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กศจ.พิษณุโลก
ครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจำเป็นและเหตุพิเศษ 13 สาขา 65 อัตรา
รับสมัคร 16 – 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
รับสมัคร 1 – 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง
ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
รับสมัคร 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 63
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
หมดเขต 5 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
หมดเขต 5 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารอัพเดตสมัครงานได้ที่เพจ งานพิดโลก หรือ สอบถาม Inbox ในเพจได้ครับ