มณฑลทหารบกที่ 39 รับสมัคร เข้ารับราชการ พลอาสาสมัคร 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจอยากรับราชการ
มณฑลทหารบกที่ 39 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน ที่สนใจเข้าบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร (อัตรา พลอาสาสมัคร)
หากท่านใดสงสัย หรือไม่เข้าใจในข้อมูลส่วนใด
ติดต่อสอบถาม โทร 055-245070 – 9 ต่อ 73418 กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 39

ตำแหน่ง
พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด 2 อัตรา
พลลาดตระเวนนำ 1 อัตรา
พลคุ้มกัน 1 อัตรา
ผู้คุม 1 อัตรา
พลดุริยางค์ 1 อัตรา

จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 39
ส่งใบสมัคร 11 – 12 ธันวาคม 2562

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: