รวมสอบ พนักงานราชการ 204 อัตรา อัพเดท 28/5/64 มีหลายจังหวัด

ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ นะครับ
รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป หลายจังหวัด จำนวน 204 อัตรา
มีวุฒิ ป.ตรี ุทกสาขา ปวส.ทุกสาขาบางตำแหน่งรับสมัครออนไลน์
สนใจไปดูรายละเอียดกัน อัพเดท 28 พฤษภาคม 2564

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี 1 อัตรา

นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 7 – 15 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเชียงคำ (พะเยา) 1 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเชียงคำ ตั้งแต่ 31 พ.ค. – 7 มิถุนายน 2564 รายละเอีดเพิ่มเติม

สำนักงานจัดหางาน นครนายก 1 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานนครนายก ตั้งแต่ วันนี้ – 7 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 2 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันนี้ – 2 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการจัดหางาน 1 อัตรา (เชียวชาญเฉพาะ)

นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท
สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14- 18 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 66 อัตรา

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 51 อัตรา
สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://dsd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมทางหลวงชนบท  81 อัตรา (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา
นายช่างโยธา 39 อัตรา  
นายช่างเครื่องกล 3 อัตรา  
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
นิติกร 7 อัตรา
วิศวกรโยธา 14 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท https://drr.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมการจัดหางาน 25 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา (ส่วนกลาง / ราชบุรี)
นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) (ส่วนกลาง / ลำปาง /ขอนแก่น / ระยอง)
นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) 8 อัตรา (ส่วนกลาง /8 ลำปาง / ขอนแก่น / ระยอง / ราชบุรี / สงขลา)
นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ) 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
นักสถิติ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)(ส่วนกลาง)
เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)(ส่วนกลาง)
สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 12 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เวปไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพ่ิมเติม

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 12 อัตรา (ส่วนกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ตั้งแต่ 2 – 31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!