ไม่ต้องผ่านภาค ก สอบพนักงานราชการ จำนวน 298 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป อัพเดต 8 มีนาคม 2564 จำนวน 298 อัตรา อัตรา มีหลายหน่วยงาน หลายจังหวัด ป.ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา ม.6 ม.3 บางหน่วยงานรับสมัครออนไลน์

กศน.ปทุมธานี 5 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ครูอาสาสมัคร กศน. 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 15 – 26 มีนาคม 2564 ณ กศน.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศ 4 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
https://mfa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 15 – 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 อัตรา

นักทัณฑวิทยา 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการทั่วไป เรือนจำกลางพิษณุโลก ได้ตั้งแต่ 26 มีนาคม – 26 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดสอบพนักงาน 27 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 7 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม 8 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา (ม.3 / ม.6)

รับสมัคร 10 – 16 มีนาคม 2564 ที่เวปไซต์ https://dep.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอู่ทหารเรือ 124 อัตรา (สมัครออนไลน์)

สมัครได้ทางเวปไซต์ http://www.dockyard.navy.mi.th/govemployee/ ได้ตั้งแต่ 8 – 19 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กองบิน 1 จำนวน 5 อัตรา (นครราชสีมา)

ช่างโลหะ 1 อัตรา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา
ช่างประปา 1 อัตรา
ช่างยานพาหะนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1 ตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมขนส่งทางบก 8 อัตรา (สมัครออนไลน์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 30 อัตรา (หลายจังหวัด สมัครออนไลน์)

นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลัง 1 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี 5 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา
นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึงปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 5 อัตรา
นิติกร สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย 2 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ นิคมสร้างตนเองทุ่งสวน จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลําพูน 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
พี่เลี้ยง สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
พนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
พนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 3 อัตรา
พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 63 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
นักจิตวิทยา 1 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านสามัญ) 3 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 9 อัตรา
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 3 อัตรา
พนักงานพินิจ (ชาย) 27 อัตรา
พนักงานพินิจ (หญิง) 10 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.djop.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา (กรุงเทพฯ) เงินเดือน 40,000

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักนิติการ) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กรมวาการเกษตร บริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 – 19 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลพิจิตร 1 อัตรา

วิศวกรโยธา 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพิจิตร รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 4 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
วิศวกรโยธา 1 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 12 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จำนวน 1 อัตรา (นครนายก)

พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได่ตั้งแต่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รายละเอียดเพ่ิมเติม

กองทัพอากาศ 11 อัตรา

ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
พนักงานแปลและล่าม 1 อัตรา
ช่างเครื่องสื่อสาร 1 อัตรา
ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
ช่างโลหะ 1 อัตรา
ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 1 อัตรา
ช่างโทรศัพท์ 1 อัตรา
พนักงานบริการ 1 อัตรา (ม.3 – ม.6)
พนักงานพัสดุ 3 อัตรา (ม.3 – ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 8 – 16 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดตาม รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ได้ทุกวัน