กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 38 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน สอบเป็นพนักงานราชการ
*ตำแหน่ง บริการเงินเดือน 12430 บาท / ช่างเทคนิค เงินเดือน 13280 บาท

1. พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา (ม.3)
2. ช่างสรรพาวุธ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 16 อัตรา
3. ช่างปูน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
4. ช่างโลหะ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 9 อัตรา
5. ช่างประปา (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
7. ช่างไฟฟ้า (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
8. ช่างไม้ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
9. ช่างปูน (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

สมัครสอบด้วยตนเองที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม