รวมหางานพนักงานราชการ 213 อัตรา อัพเดท 9/4/64

รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป หลายจังหวัด จำนวน 213 อัตรา
มีวุฒิ ป.ตรี ุทกสาขา ปวส.ทุกสาขา ปวช ทุกสาขา ม.3 บางตำแหน่งรับสมัครออนไลน์
สนใจไปดูรายละเอียดกัน อัพเดท 9 เมษายน 2564

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 1 อัตรา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่  21-27 เมษายน 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) 
ดาวน์โหลดเอกสาร  >> ประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร  >> ใบสมัคร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 19 – 23 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 1 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รายละเอียดเพ่ิมเติม

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา 1 อัตรา

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เบอร์ติดต่อ 074312037 รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 7 อัตรา (กทม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3 อัตรา
สมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://royalrain.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 16 – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป .สุพรรณบุรี 1 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 19 – 23 เมษายน 2654 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี
หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(เม.ย.64)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(นวก.จัดการงานทั่วไป64)
ใบสมัครสอบพนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป)

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 1 อัตรา (อ่างทอง)

ครู เมคคาทรอนิคส์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 2 อัตรา (นราธิวาส)

พนักงานบริการด้านธุรการ 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 19 – 23 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 1 อัตรา (สงขลา)

พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตั้งแต่ 16 – 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี 2 อัตรา

พนักงานบริการด้านสารสนเทศ 1 อัตรา
พนักงานบริการด้านพัสดุ 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 อัตรา

พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ 21 – 27 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานนครพนม 1 อัตรา

นายช่างโยธา 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 21 – 27 เมษายน 2564 ณ ท่าอากศยานนครพนม รายละเอียดเพิ่เติม

ท่าอากาศยานแม่สอด 1 อัตรา

นายช่างโยธา 1 อัตรา
รับสมัครัต้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานแม่สอด รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานสกลนคร 5 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอัตราย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
ช่างโยธา 1 อัตรา
ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานสกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานกระบี่ 5 อัตรา

เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอัตราย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
นายช่างโยธา 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแตา 21 – 27 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานกระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานขอนแก่น 4 อัตรา

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอัตราย 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัคร ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตั้งแต่ 22 – 29 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการแพทย์ทหารบก 48 อัตรา (กทม.)

พนักงานบริการ 18 อัตรา (ม.3) (ชาย/หญิง)
พนักงานพัสด 3 อัตรา (ชาย) (ม.3)
พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
พนักงานเขียนโปรแกรม จ านวน ๑ อัตรา (ชาย/หญิง)
ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น 1 อัตรา (ชาย)
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ โดยยื่นหลักฐาน
การสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3544425 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 94413 รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานพิษณุโลก 3 อัตรา

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา (ปวส.เครื่องกล หรือ เขียนแบบเครื่องกล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 56 อัตรา

ครูผู้สอน (การศึกษาพิเศษ) 26 อัตรา
พนักงานด้านกฏหมาย 4 อัตรา
พนักงานจัดการงานทั่วไป 26 อัตรา
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://opec.thaijobjob.com

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 48 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นายช่างเทคนิค 7 อัตรา
ช่างเจาะบ่อบาดาล 8 อัตรา
พนักงานห้องทดลอง 13 อัตรา
พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล 18 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 2 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา หมดเขต 30 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รับสมัคร 20 – 26 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ 19 – 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 1 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 21 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมธุรกิจพลังงาน 7 อัตรา (สมัครออนไลน์)

วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา
วิศวกรโยธา 1 อัตรา
นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://doeb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันนี้ – 23 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักสืบสวนสอบสวน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 2 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://ocpb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 1 – 28 เมษายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร (สงขลา) 7 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.8) 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.8) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.8) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.8) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สถิติ (สวพ.8) 1 อัตรา
ช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 (สวพ.8) 1
อัตราพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.8) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร 19 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เลขที่ 9/116 ถนน กาญจนวนิช ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 อัตรา

นักทัณฑวิทยา 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการทั่วไป เรือนจำกลางพิษณุโลก ได้ตั้งแต่ 26 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

สามารถติดตาม รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ได้ทุกวัน