สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับพนักงานราชการ : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี บัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

รับสมัครตั้งแต่ 12 – 18 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม