สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับพนักงานราชการ : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี บัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

รับสมัครตั้งแต่ 12 – 18 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

กรมประมง ส่วนกลาง เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมอนามัย เปิดพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ ปี 2566 จำนวน 380 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สำนักงานคลังเขต 6 รับสมัครงาน พนักงานราชการ พิษณุโลก
Please follow and like us: