กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา
ป.ตรี นิติศาสตร์ เงินเดือน 18000

ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 5 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิศวกรรม สำรวจ หรือ ภูมิสารสนเทศ เงินเดือน 18000

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
ป.ตรีทางสังคมศาสตร์ เงินเดือน 18000

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
ปวส.ทุกสาขา เงินเดือน 13800

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
ปวส.ทุกสาขา เงินเดือน 13800

เปิดรับสมัคร 11- 24 กุมภาพันธ์ 2564ที่ เวปไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพ่ิมเติม