กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา
ป.ตรี นิติศาสตร์ เงินเดือน 18000

ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 5 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิศวกรรม สำรวจ หรือ ภูมิสารสนเทศ เงินเดือน 18000

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
ป.ตรีทางสังคมศาสตร์ เงินเดือน 18000

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
ปวส.ทุกสาขา เงินเดือน 13800

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
ปวส.ทุกสาขา เงินเดือน 13800

เปิดรับสมัคร 11- 24 กุมภาพันธ์ 2564ที่ เวปไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพ่ิมเติม

งานล่าสุด:

กรมประมง ส่วนกลาง เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมอนามัย เปิดพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ ปี 2566 จำนวน 380 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สำนักงานคลังเขต 6 รับสมัครงาน พนักงานราชการ พิษณุโลก
Please follow and like us: