กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการ 48 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือ ทางการเงิน

3. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 7 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง สำรวจ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

4. ตำแหน่ง ช่างเจาะบ่อบาดาล 8 อัตรา
เงินเดือน 10430 – 11280 บาท
ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ม.6 มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง 13 อัตรา
เงินเดือน 10430 – 11280 บาท
ปวช. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจค้าปลีก การจัดการสำนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย หรือ ม.6

6. ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล 18 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน