ไม่ต้องผ่าน ภาค กรวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 4 มกราคม 2564 จำนวน 51 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 4 มกราคม 2564 จำนวน 51 อัตรา บางตำแหน่งรับ ป.ตรีทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา สนใจลองไปอ่านรายละเอียดงานกัน

โรงพยาบาลพัทลุง 1 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัคร 7 – 13 มกราคม 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพัทลุง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กศน. ตราด 1 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครวันที่ 11-15 มกราคม พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 5 อัตรา

ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
นายช่างเทคนิค (ช่างโยธา) 1 อัตรา
นายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพลศึกษา 1 อัตรา (กทม.)

นักพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://dpe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 11 – 21 มกราคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปรมาณูเพื้อสันติ 3 อัตรา (กทม.)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
สมัครสอบที่เวปไซต์ https://oap.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 อัตรา (สงขลา)

นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
รับสมัคร 4 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 จำนวน 2 อัตรา (สงขลา)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 1 อัตรา
นิติกร 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 4 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 จำนวน จังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 2 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 4 – 8 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรธรณี 1 อัตรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารการจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 1 อัตรา (เงินเดือน 37,680 บาท)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณีตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 3 อัตรา

บุคลากร 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ 5 – 12 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยการอาชีพเบตง 1 อัตรา (ยะลา)

ครูบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 4 – 8 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม 1 อัตรา (พัทลุง)

ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 5 – 11 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม พัทลุง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 1 อัตรา (สุรินทร์)

ครู สาขาไฟฟ้า 1 อัตรา
รับสมัครได้ตั้งแต่ 7 – 14 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร ตึกสำนักงานอำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ 1 อัตรา

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
สมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ ตั้งแต่ 4 – 15 มกราคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (อุตรดิตถ์) 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงาน อำนวยการและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (อุตรดิตถ์) ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ใันวันและเวลาราชการ รายละเอียด

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กทม.) 3 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ช่างเครื่องเรือจักรกล 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 4 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 4 – 12 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์ (เพชรบูรณ์) 3 อัตรา

เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 อัตรา
รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564 ใันวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์ (เพชรบูรณ์) รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7 (สุราษฎร์ธานี) 2 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ตั้งแต่ 4 – 8 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 (จันทบุรี) 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
สมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 (จันทบุรี) ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคลัง เขต 7 (นครปฐม) 1 อัตรา

เจ้าหน้าทีการคลัง 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา) (ปฏิบัติงานที่ราชบุรี)
รับสมัครได้ที่ สำนักงานคลัง เขต 7 (นครปฐม) ตั้งแต่ 11 – 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคม และความั่นคงของมนุษย์ (มหาสารคาม) 1 อัตรา

นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคม และความั่นคงของมนุษย์ (มหาสารคาม)ตั้งแต่ 4 – 8 มกราคม 2564 ในัวันและเวลาราชการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 (อุบลราชธานี) 4 อัตรา

พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา (ม.3) (ทำงานที่ มหาสารคาม)
เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา (ทำงานที่ สุรินทร์ )
นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา (อุบลราชธานี และ สุรินทร์)
สมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 (อุบลราชธานี) ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 1 อัตรา (กทม.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 4 กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564 รายละเอียด — คลิกที่นี่ — ใบสมัคร

สำนักงาน กศน. สุพรรณบุรี 4 อัตรา

ครู กศน.ตำบล 4 อัตรา
สมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัคร 4 – 12 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุข พิษณุโลก 3 อัตรา

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 (อาคาร 5 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า