รวมพนักงานราชการ อัพเดต 26 ตุลาคม 2564 จำนวน 66 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป อัพเดต 26 ตุลาคม 2564 จำนวน 66 อัตรา

กองบิน 3 จำนวน 8 อัตรา

ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา
ช่างไม้ 1 อัตรา
ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
ช่างโลหะ 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
พนักงานตัดผม 1 อัตรา (ม.3 / ม.6)
พนักงานพัสดุ 2 อัตรา (ม.3 / ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ในวันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 3726 1497 ต่อ 4-2918
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการศาสนา 13 อัตรา

นักวิชาการศาสนพิธี 12 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
สมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://dra.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร  1 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 3 อัตรา

นิติกร 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์ 032-602034 ต่อ 16 ตั้งแต่วันนี้ – 28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 22 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา
นายสัตวแพทย์ 17 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก web site : http://certify.dld.go.th หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมนักวิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติมนายสัตวแพทย์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 อัตรา (กทม.)

นักวิชาการสหกรณ์ 2 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
สมัครได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ 2 อัตรา (นครราชสีมา)

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 2 อัตรา (ม.3)
สมัครได้ที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ สำนักงานอาหารสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร 094 – 290 – 3777 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมทรัพยากรธรณี 4 อัตรา (กทม.)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมาย 1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ 1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะการบริหารจัดการแร่ 1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงาน เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี ตั้งแต่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2564 ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง  2 อัตรา (กทม.)

นักวิชาการประมง 1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยประม 1 อัตรา (ม.3)
ขอและยื่นใบสมัครที่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ 0 2558 0198 8 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เบอร์ 0343 450 320 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4 อัตรา

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://alro.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 4 – 12 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพ่ิมเติม

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!