รวมเปิด พนักงานราชการ 314 อัตรา หลายหน่วยงาน 27/4/64

ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของก พ รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป หลายจังหวัด จำนวน 314 อัตรา
มีวุฒิ ป.ตรี ุทกสาขา ปวส.ทุกสาขา ทุกสาขา ม.3 บางตำแหน่งรับสมัครออนไลน์
สนใจไปดูรายละเอียดกัน อัพเดท 27 เมษายน 2564

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 8 อัตรา (สมัครออนไลน์)

สมัครออนไลน์ ณ เวปไซต์ https://onab.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 5 – 20 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสระบุรี 3 อัตรา

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
รับสมัคร 3 – 11 พฤษภคม 2564 ณ โรงพยาบาลสระบุรี
รายละเอียดเพ่ิมเติม

สถาบันพระบรมราชชนก 15 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล 4 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์ jobpbri.pi.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 12 อัตรา (ส่วนกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ตั้งแต่ 2 – 31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 184 อัตรา (ส่วนกลาง)

✅ กลุ่มงานบริการ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร 8 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 16 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

✅ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 • เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
 • ช่างไม้ 1 อัตรา
 • ช่างสำรวจ 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
 • นายช่างโยธา 1 อัตรา
 • นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
 • นายช่างสำรวจ 5 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

✅ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • นักวิชาการป่าไม้ 69 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 • นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 25 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • นิติกร 2 อัตรา

✅ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 อัตรา
 • วิศวกรโยธา 4 อัตรา
 • สถาปนิก 2 อัตรา
 • สัตวแพทย์ 6 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่20 – 30 เมษายน 2564 https://dnp.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมท่าอากาศยาน 22 อัตรา (ส่วนกลาง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม) 5 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา) 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน) 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน) 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 3 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา
นายช่างโยธา 3 อัตรา
นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา 1 อัตรา

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา เบอร์ติดต่อ 074312037 รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 1 อัตรา (อ่างทอง)

ครู เมคคาทรอนิคส์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 2 อัตรา (นราธิวาส)

พนักงานบริการด้านธุรการ 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 19 – 23 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานแม่สอด 1 อัตรา

นายช่างโยธา 1 อัตรา
รับสมัครัต้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานแม่สอด รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานสกลนคร 5 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอัตราย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
ช่างโยธา 1 อัตรา
ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานสกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานขอนแก่น 4 อัตรา

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอัตราย 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัคร ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตั้งแต่ 22 – 29 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการแพทย์ทหารบก 48 อัตรา (กทม.)

พนักงานบริการ 18 อัตรา (ม.3) (ชาย/หญิง)
พนักงานพัสด 3 อัตรา (ชาย) (ม.3)
พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
พนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน อัตรา 1 (ชาย/หญิง)
ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น 1 อัตรา (ชาย)
นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ โดยยื่นหลักฐาน
การสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3544425 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 94413 รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานพิษณุโลก 3 อัตรา

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา (ปวส.เครื่องกล หรือ เขียนแบบเครื่องกล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักสืบสวนสอบสวน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 2 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://ocpb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 1 – 28 เมษายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม