กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการ 35 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ

1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
2. ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา
3. ช่างทั่วไป (เพศ ชาย) จำนวน 15 อัตรา
4. ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา (ม.3)
5. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา (ม.3)
6. พนักงานบริการ (เพศ ชาย รักษาความปลอดภัย) จำนวน 4 อัตรา (ม.3)
7. พนักงานบริการ (เพศ หญิง งานด้านความสะอาด ) จำนวน 2 อัตรา (ม.3)

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม