กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา (หลายจังหวัด)

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติคณิตศาสตร์

3. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ปวช. ปวท. ปวส. สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน

4. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตามหจังหวัดที่เปิดรับ

ายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!