กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบพนักงานราชการ 12 ตำแหน่ง 22 อัตรา (ส่วนกลาง)

กรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม) 5 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา) 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน) 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน) 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

5. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

11. นายช่างโยธา 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสำรวจ

12. นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาเครื่องกลหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม