รวมสอบ พนักงานราชการหลายจังหวัด 411 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก

รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป อัพเดต 18 มีนาคม 2564 จำนวน 411 อัตรา อัตรา มีหลายหน่วยงาน หลายจังหวัด ป.ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา ม.6 ม.3 บางหน่วยงานรับสมัครออนไลน์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 37 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 7 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการ 26 อัตรา (ม.6 /ปวช /ปวส.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://thai-mecc.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 85 อัตรา (หลายจังหวัด)

นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 7 อัตรา
นักจิตวิทยา จำนวน 4 อัตรา
นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
พนักงานบริการ จำนวน 11 อัตรา
พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 2 อัตรา
พี่เลี้ยง จำนวน 56 อัตรา
นักพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการสัตว์ทหารบก 111 อัตรา (นครปฐม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพลาธิการทหารบก 165 อัตรา (นนทบุรี)

นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
ช่างโลหะ (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
ช่างสี (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) จำนวน 3 อัตรา
พนักงานลานถัง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
พนักงานการเกษตร (เพศ ชาย) จำนวน 4 อัตรา
พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา (ม.3)
พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย 6 อัตรา/หญิง 3 อัตรา) (ม.3)
พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย 5 อัตรา/หญิง 3 อัตรา) (ม.3)
พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 15 อัตรา (ม.3)
พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (เพศ ชาย) จำนวน 14 อัตรา (ม.3)
ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา (ม.3)
ลูกมือช่าง (ช่างตัดผม)(เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา (ม.3)
พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย 13 อัตรา/หญิง 79 อัตรา) จำนวน 92 อัตรา (ม.3)
ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3 อัตรา (กทม.)

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเิตม

กศน.ปทุมธานี 5 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ครูอาสาสมัคร กศน. 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 15 – 26 มีนาคม 2564 ณ กศน.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศ 4 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
https://mfa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 15 – 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 อัตรา

นักทัณฑวิทยา 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการทั่วไป เรือนจำกลางพิษณุโลก ได้ตั้งแต่ 26 มีนาคม – 26 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 63 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
นักจิตวิทยา 1 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านสามัญ) 3 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 9 อัตรา
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 3 อัตรา
พนักงานพินิจ (ชาย) 27 อัตรา
พนักงานพินิจ (หญิง) 10 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.djop.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดตาม รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ได้ทุกวัน