กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็คทรอนิกว์ทหารอากาศ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา

ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
พนักงานแปลและล่าม 1 อัตรา
ช่างเครื่องสื่อสาร 1 อัตรา
ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
ช่างโลหะ 1 อัตรา
ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 1 อัตรา
ช่างโทรศัพท์ 1 อัตรา
พนักงานบริการ 1 อัตรา (ม.3 – ม.6)
พนักงานพัสดุ 3 อัตรา (ม.3 – ม.6)

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 8 – 16 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม