มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดสอบพนักงานราชการ 7 อัตรา (ลำปาง)

ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 32 .รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่จำกัดเพศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง ที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
2.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
3.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา.

คุณสมบัติและรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาครับ
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ (เช้า 08.30 – 12.00 น.และบ่าย 13.00 – 16.30น.)
ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00น.
ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และทางเว็บไซต์ ของหน่วย