กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัคร พนักงานราชการ 184 อัตรา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้สมัครต้องเลือกตำเเหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร โดยมีตำเเหน่งอัตราว่าง จำนวน 29 สายงาน 184 อัตราดังนี้

✅ กลุ่มงานบริการ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร 8 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 16 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

✅ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 • เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
 • ช่างไม้ 1 อัตรา
 • ช่างสำรวจ 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
 • นายช่างโยธา 1 อัตรา
 • นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
 • นายช่างสำรวจ 5 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

✅ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • นักวิชาการป่าไม้ 69 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 • นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 25 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • นิติกร 2 อัตรา

✅ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 อัตรา
 • วิศวกรโยธา 4 อัตรา
 • สถาปนิก 2 อัตรา
 • สัตวแพทย์ 6 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่20 – 30 เมษายน 2564 https://dnp.thaijobjob.com/


รายละเอียดเพิ่มเติม