มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร

ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท / เดือน
ปวส.อิเล็คทรอนิกส์ หรือ สาขาใดสาขาหนึ่งที่เหมาะสมกับหน้าที่

ดาวโหลดใบสมัครที่รายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ณ หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม