รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) 72 อัตรา อัพเดต 22 ต.ค.63

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 22 ตุลาคม 2563 จำนวน 72 อัตรา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 2 อัตรา (กรุงเทพ)

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 11 อัตรา

ครูผู้สอน
1. กิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
2 ปฐมวัย (การปฐมวัยศึกษา / ปฐมวัยศึกษา / การศึกษาปฐมวัย) 1 อัตรา
3 การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
4. ภาษาไทย 1 อัตรา
5. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
6. สังคมศึกษา (สังคมศึกษา / การสอนสังคม) 1 อัตรา
7. พลศึกษา / วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา
8. การเงิน / การบัญชี 1 อัตรา
9. คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
10. สุขศึกษา (การสอนสุขศึกษา / สาธารณสุขศาสตร์) 1 อัตรา
11 อุตสาหกรรมศิลป์ / ช่างก่อสร้าง / ช่างเขียนแบบออกแบบ 1 อัตรา
12. ดนตรีศึกษา
13 คหกรรม (อาหารและโภชนาการ)
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
บุคลากร 1 อัตรา
นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทีทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตั้งแต่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 18 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการศึกษา 7 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักพัฒนากีฬา 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 อัตรา

พนักงานพัสดุ 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 ณ งานบริหารบุคคล กองการบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการปกครอง 8 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
สมัครได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันนี้ – 28 ตุบาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมเจ้าท่า 19 อัตรา

พนักงานขนส่ง 4 อัตรา (ส่วนกลาง) (ม.6 หรือ ปวช ทุกสาขา)
พนักงานวัดระดับน้ำ 1 อัตรา (ส่วนกลาง) (ม.6 หรือ ปวช ทุกสาขา)
สรั่งเรือ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) 1 อัตรา
พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4) 1 อัตรา (ม.3 / ม.6)
ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างสำรวจ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4) 1 อัตรา
กะลาสี (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา (ม.3 หรือ ม.6)
พนักงานควบคุมเรือขุด (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
นายช่างขุดลอก (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ี 6) 1 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/
ส่วนกลาง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ี 6

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า