รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) 467 อัตรา อัพเดต 4 ธันวาคม 2563

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 4 ธันวาคม 2563 จำนวน 467 อัตรา บางตำแหน่งรับ ป.ตรีทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา ม.3 ปวส.ทุกสาขา สนใจลองไปอ่านรายละเอียดงานกัน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7 อัตรา (ส่วนกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา(ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมธนารักษ์ 6 อัตรา (ส่วนกลาง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการกษาปณ์ 1 อัตรา
นักวิชาการคลัง 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน 403 อัตรา (หลายจังหวัด)

เจ้าพนักงานธุรการ 38 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) 4 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 49 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 4 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร 13 อัตรา
นายช่างชลประทาน 108 อัตรา
นายช่างโยธา 28 อัตรา
นายช่างสำรวจ 13 อัตรา
นายช่างเครื่องกล 23 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 13 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 อัตรา
นายช่างภาพ 17 อัตรา
นายช่างศิลป์ 3 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 15 อัตรา(ม.3)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 5 อัตรา(ม.3)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 7 อัตรา (ม.3)
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
บรรณารักษ์ 1 อัตรา
นิติกร 4 อัตรา
วิศวกรชลประทาน 43 อัตรา
วิศวกรโยธา 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) 3 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/
สมัครสอบบุคคลทั่วไป
สมัครสอบผู้พิการ

กรมการพัฒนาชุมชน 27 อัตรา (หลายจังหวัด)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรับสมัคร

กรมบัญชีกลาง 24 อัตรา (ส่วนกลาง)

นิติกร 3 อัตรา
นักบัญชี 5 อัตรา
นักวิชาการคลัง 9 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานคลัง 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่คลัง 3 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า