รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 27 ก.ย.63 จำนวน 61 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 27 กันยายน 2563 จำนวน 61 อัตรา บางตำแหน่งรับ คนพิการ ป.ตรี ทุกสาขา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 อัตรา

นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่1 – 7 ตุลาคม 2563 สังกัดกองบริการการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาสารคาม 1 อัตรา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม 1 อัตรา

ครูผู้สอน 1 อัตรา
รับสมัครที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานทางหลวงที่ 17 จำนวน 5 อัตรา

พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 1 อัตรา (กระบี่)
พนักงานโยธา 4 อัตรา (กระบี่ / พังงา / ตรัง)
รับสมัครที่ สำนักงานทางหลวงที่ 17 ตั้งแต่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลกระบี่ 2 อัตรา

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
รับสมัครที่ โรงพยาบาลกระบี่ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพัทลุง 1 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
รับสมัครที่ โรงพยาบาลพัทลุง ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 4 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 5 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครพนักงานราชการ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 2 อัตรา

นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2563 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลแม่สอด 1 อัตรา

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแม่สอด รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 4 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 4 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 7 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 4 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เจ้าหนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 4 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 ตุลาคม 2563 ณ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครตาม รายละเอียดเพ่ิมเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 29 กันยายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 6 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 4 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 1 อัตรา

ครูช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน 1 อัตรา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 2 – 8 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง 5 อัตรา

ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
ครูผู้ช่วย วิชาเอกทั่วไป (ทุกสาขา) 3 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 3 อัตรา

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายละเอียดเพิ่มเติม

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี 1 อัตรา (คนพิการ)

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จำนวน 1 อัตรา (นครราชสีมา)

นักจิตวิทยา 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชน ไปยังที่อย่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (สมัครงาน) เลขที่ ๘๖ ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า