รวมสอบพนักงานราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 29 ธ.ค.63 จำนวน 76 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 76 อัตรา บางตำแหน่งรับ ป.ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา ม.6 สนใจลองไปอ่านรายละเอียดงานกัน

สำนักงานปรมาณูเพื้อสันติ 3 อัตรา (กทม.)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
สมัครสอบที่เวปไซต์ https://oap.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 อัตรา (สงขลา)

นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
รับสมัคร 4 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 จำนวน 2 อัตรา (สงขลา)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 1 อัตรา
นิติกร 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 4 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 จำนวน จังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 2 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 4 – 8 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรธรณี 1 อัตรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารการจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 1 อัตรา (เงินเดือน 37,680 บาท)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณีตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 3 อัตรา

บุคลากร 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ 5 – 12 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยการอาชีพเบตง 1 อัตรา (ยะลา)

ครูบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 4 – 8 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม 1 อัตรา (พัทลุง)

ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 5 – 11 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม พัทลุง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 1 อัตรา (สุรินทร์)

ครู สาขาไฟฟ้า 1 อัตรา
รับสมัครได้ตั้งแต่ 7 – 14 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร ตึกสำนักงานอำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ 1 อัตรา

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
สมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ ตั้งแต่ 4 – 15 มกราคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานเบตง (ยะลา) 9 อัตรา

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
ยิ่นใบสมัครได้ที่ ท่าอากาศยานเบตง (ยะลา) ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (อุตรดิตถ์) 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงาน อำนวยการและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (อุตรดิตถ์) ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ใันวันและเวลาราชการ รายละเอียด

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กทม.) 3 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ช่างเครื่องเรือจักรกล 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 4 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 4 – 12 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์ (เพชรบูรณ์) 3 อัตรา

เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 อัตรา
รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564 ใันวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์ (เพชรบูรณ์) รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

สำนักงาน กศน. (ระยอง) 3 อัตรา

ครูกศน.ตำบล 3 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน. (ระยอง) รายละเอียดเพิ่มเติม  ใบสมัคร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7 (สุราษฎร์ธานี) 2 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ตั้งแต่ 4 – 8 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 (จันทบุรี) 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
สมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 (จันทบุรี) ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคลัง เขต 7 (นครปฐม) 1 อัตรา

เจ้าหน้าทีการคลัง 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา) (ปฏิบัติงานที่ราชบุรี)
รับสมัครได้ที่ สำนักงานคลัง เขต 7 (นครปฐม) ตั้งแต่ 11 – 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (รพ.บางสะพาน)
รับสมัครที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคม และความั่นคงของมนุษย์ (มหาสารคาม) 1 อัตรา

นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคม และความั่นคงของมนุษย์ (มหาสารคาม)ตั้งแต่ 4 – 8 มกราคม 2564 ในัวันและเวลาราชการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 (อุบลราชธานี) 4 อัตรา

พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา (ม.3) (ทำงานที่ มหาสารคาม)
เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา (ทำงานที่ สุรินทร์ )
นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา (อุบลราชธานี และ สุรินทร์)
สมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 (อุบลราชธานี) ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 1 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 ณ งานทรัพยากรบุุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://www.cmneuro.go.th/TH/register/select.php

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 1 อัตรา (กทม.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 4 กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564 รายละเอียด — คลิกที่นี่ — ใบสมัคร

สำนักงาน กศน. สุพรรณบุรี 4 อัตรา

ครู กศน.ตำบล 4 อัตรา
สมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัคร 4 – 12 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก 1 อัตรา

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการา

สำนักงานสาธารณสุข พิษณุโลก 3 อัตรา

แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 (อาคาร 5 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ

กรมควบคุมโรค 18 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 11 อัตรา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า